Marzec 14 2018 0Comment

CST | Nasza Misja i obszary działań

Filozofia działania CST

Po przemianach ustrojowych 1989 roku Polska znalazła się w nowej sytuacji nie tylko geopolitycznej, ale również technicznej. Otwarcie kraju na trendy płynące z Zachodu spowodowało głęboko idące zmiany w myśleniu o wielu gałęziach naszej gospodarki. Pojawiły się nowe modele i koncepcje pomieszczeń handlowych, strategii marketingowych, wymagań ekologicznych, a także nowe materiały budowlane, remontowe, wykończeniowe, itp.

Wśród nich bardzo dynamicznie zaczął się rozwijać sektor związany z szeroko pojmowaną dziedziną chłodnictwa i klimatyzacji
w nowoczesnym tego słowa znaczeniu. Przejawia się on stosowaniem materiałów, projektów, koncepcji przystosowanych do nowopowstających wówczas sposobów sprzedaży bezpośredniej np. galerii handlowych.

W tego typu wielkopowierzchniowych centrach sprzedaży zaistniał problem rozwiązania technicznego wielu sieci instalacji budynkowych. Jedną z nich są instalacje wentylacji i klimatyzacji.

Pomieszczenia handlowe w galeriach na ogół nie posiadają okien, w związku z tym tematyka dopływu świeżego powietrza i jego wymiany w pomieszczeniach handlowych jest jednym z najważniejszych wyznaczników projektu tego typu budynku.

Projektanci rozpoczynający prace koncepcyjne nad stworzeniem przyszłego budynku galerii handlowej już na wstępnym etapie powinni wziąć pod uwagę fakt, że filtracja powietrza wewnątrz dużej, zakrytej powierzchni jest jednym z najważniejszych procesów zachodzących w obiektach. Główną przesłanką, która przemawia za takim myśleniem jest rentowność inwestycji, ponieważ w źle ogrzanym lub zbyt chłodnym sklepie, potencjalni klienci nie będą chcieli dokonywać swoich zakupów.
W związku z tym podmioty handlowe nie zrealizują swoich celów sprzedażowych.
Wygenerują mniejsze przychody, a w związku z tym cała inwestycja może stać się nieopłacalna.

Dobra wymiana powietrza w pomieszczeniu jest ważna również ze względów zdrowotnych. Pracownicy, którzy są pracują w danym lokalu będą efektywniejsi, jeżeli będą mieli zapewnione odpowiednie warunki pracy,
między innymi temperaturę i wilgotność powietrza, minimalizację zagrożenia biologiczno – sanitarnego oraz właściwy dopływ świeżego i czystego powietrza.

Pomagamy naszym Klientom, pokazując, w jaki sposób można przerobić starą instalację wentylacyjno – klimatyzacyjną
i dostosować ją do nowoczesnych standardów, biorąc pod uwagę założenia architekta oraz aspekt ekonomiczny.

Pokazujemy naszym Klientom w jaki sposób przyszła eksploatacja instalacji jest istotna
z punktu widzenia cyklu życia sklepu oraz jak wpływa na samopoczucie personelu sklepu oraz jego klientów. Warunkiem takiego podejścia jest dobry i regularny serwis całej instalacji przez odpowiednie służby techniczne.

Serwis urządzeń klimatyzacyjno – grzewczych

Od wielu lat obserwujemy w naszej polskiej rzeczywistości szybki wzrost liczby nowych inwestycji budowlanych. Wszystkie te obiekty posiadają nowoczesne systemy instalacji technicznych, wśród nich możemy wymienić między innymi:

– instalacje elektryczne,

– instalacje gazowe,

– instalacje niskoprądowe,

instalacje wentylacji,

– instalacje wodno – kanalizacyjne,

instalacje klimatyzacyjne,

– instalacje przeciwpożarowe,

– monitoring przemysłowy,

– instalacje grzewcze,

– instalacje światłowodowe,

– instalacje transportu pionowego (dźwigi, schody i chodniki ruchome).

W Polsce możemy zauważyć dużą segmentację rynku technicznego, polegającą na wysokiej specjalizacji firm, zajmujących się wszechstronną i kompleksową obsługą bieżącej konserwacji urządzeń technicznych.

Ich głównym zadaniem jest zwracanie uwagi na:

– prawidłowość działania instalacji,

– zapobieganie występowaniu awarii – działanie prewencyjne,

– wykonywanie przeglądów gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji,

– wykonywanie bieżących napraw,

– prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej,

– współpraca z zarządcami nieruchomości oraz inspektorami różnych służb państwowych (dozoru technicznego, straży pożarnej, sanepidu),

– ścisła współpraca z Klientem.

Aby podmiot gospodarczy, świadczący usługi w powyższym zakresie mógł sprawnie
i profesjonalnie pełnić swoje funkcje powinien charakteryzować się następującymi cechami:

– posiadać wykwalifikowany Personel,

– posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty, uprawnienia, pozwolenia, zarówno w stosunku do firmy jak i jej Pracowników, na świadczenie usług w danym zakresie,

– posiadać niezbędne narzędzia i sprzęt,

– spełniać kryteria: rzetelności, punktualności, szybkiego reagowania na zgłoszenia,

– zapewnić całodobowy nadzór techniczny nad odpowiednimi instalacjami, np. poprzez pogotowie dźwigowe,

–  na bieżąco uzupełniać dokumentację dotyczącą prowadzonych serwisów (protokoły serwisowe, odpowiednie wpisy do książek urządzeń),

– reagować na każde wezwanie administratora nieruchomości,

Jedną z najważniejszych instalacji występujących w każdym komercyjnym budynku jest sieć wentylacyjno – klimatyzacyjna. Współczesne urządzenia charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego, co wymusza na firmach prowadzących tego typu działalność zatrudnianie bardzo dobrze wyedukowanych Pracowników. Ludzie ci powinni, być nie tylko dobrze wykształceni w branży technicznej, ale także być zorientowanymi na Klienta – każdy Pracownik jest żywą reklamą swojej firmy. Do ich zadań w zakresie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych powinno należeć miedzy innymi:

– czyszczenie wymienników jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,

– czyszczenie filtra powietrza jednostki wewnętrznej,

– czyszczenie przewodu odprowadzania kondensatu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,

– czyszczenie tacy ociekowej jednostki zewnętrznej,

– sprawdzenie szczelności połączeń rurociągów chłodniczych i ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego,

– sprawdzenie temperatury nawiewu powietrza jednostki wewnętrznej,

– sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych,

– sprawdzenie stanu zużycia styków przekaźników,

– sprawdzenie poprawności działania funkcji klimatyzatora,

– sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzenia,

– sprawdzenie poprawności działania ewentualnego wyposażenia opcjonalnego:

– restartu, zestawu pracy zimowej, grzałki karteru sprężarki.

Profesjonalizm Konserwatora przejawia się w zrozumieniu potrzeb i oczekiwań Klienta, poprzez informowanie go o aktualnym stanie technicznym jego urządzeń i instalacji. Każdorazowo, po wykonaniu jakiejkolwiek usługi technicznej powinien powstać dokument pisemny, który zawiera wyczerpujące informacje na temat obecnego stanu urządzeń oraz ewentualnych
zaleceń w zakresie napraw lub modyfikacji urządzeń. Rzetelność i poprawność informacji zawartych w protokołach serwisowych  może wpłynąć na szybkość reakcji
i podjęcie prawidłowej decyzji przez Klienta, a tym samym zwiększy wydajność pracy urządzeń i wpłynie na wydłużenie ich cyklu życia technicznego.

Firma CST Centrum Serwisu Technicznego w sposób profesjonalny zajmie się Państwa instalacją wentylacyjną i klimatyzacyjną od koncepcji, poprzez projekt wykonawczy, montaż, regularny i prewencyjny serwis, aż do jej modernizacji lub wymiany.